Kontakt
E-mail

MTM okná s.r.o
ul. Dohnányho 4
917 02 Trnava

tel./fax: 033 / 55 33 995
tel:        0915 / 738 251

e-mail:   mtm@ttx-net.sk

Ak máte záujem o cenovú ponuku, volajte pre
konzultáciu do našej kancelárie v Trnave, aby
sme mohli spľahlivo splniť Vaše požiadavky a
želania. Na Vašu návštevu a ďaľšiu spoluprácu
sa teší náš kolektív.